Om föreningen

Information om fastigheten

Våra hus ligger på Skebokvarnsvägen 201-209 och blev klara under 1955. Fastigheten har 80 lägenheter, varav 16 är hyreslägenheter. Det så kallade punkthuset med nummer 201 är ett hus om 10 våningar och adresserna 203-209 är trevåningshus. Fastighetsbeteckning är
Ramstycket 2. Lägenheterna i punkthuset har sina förråd på vinden och lamellhusens förråd finns i källaren. I källaren finns två tvättstugor som boende kan boka. Marken utanför husen utgörs av tomträtt. Ventilationen baseras på mekanisk frånluft och tilluft via väggventiler.

Under 2019 ombildades hyresfastigheten till bostadsrätter.