Styrelse

Årsstämman för verksamhetsåret 2023-2024 hölls den 28 maj 2024

Styrelsemöten sommaren och hösten 2024

 17 juli

20 augusti

23 september

16 oktober

20 november

17 december

 

 

 

 

Befattning   Namn
Ordförande

Leskulla Karell

Ledamot

Sara Chirinos

Ledamot
Sekreterare

Karin Gabrielsson Morton

Ledamot

Mats Ekedahl

Ledamot

Mathilda Ipsen

Suppleant

Tore Vennerblad

Suppleant

Nils Flyg